קטלוג חלקי אלקטרוניקה משדרים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX232Eמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952Tמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646Tמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPמיקרוגל RF16-Bit Registered Transceivers
MAX3050מיקרוגל RFFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASAמיקרוגל RFFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057מיקרוגל RFFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054מיקרוגל RFFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications