קטלוג חלקי אלקטרוניקה משדר

Electronic Partsקטגוריהתיאור
HIN232CBמיקרוגל RFPowered RS-232 Transmitters/Receivers
HIN232CB-Tמיקרוגל RFPowered RS-232 Transmitters/Receivers
HIN232CBZמיקרוגל RFPowered RS-232 Transmitters/Receivers
HIN232CBZ-Tמיקרוגל RFPowered RS-232 Transmitters/Receivers
MAX3030מיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030Eמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030ECSEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030ECUEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030EESEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030EEUEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031ECSEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031ECUEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031EESEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031EEUEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032ECSEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032ECUEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032EESEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032EEUEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033ECSEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033ECUEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033EESEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033EEUEמיקרוגל RF15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3040מיקרוגל RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CSEמיקרוגל RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CUEמיקרוגל RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CWEמיקרוגל RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040ESEמיקרוגל RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040EUEמיקרוגל RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040EWEמיקרוגל RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3041מיקרוגל RF10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters