קטלוג חלקי אלקטרוניקה צריכת חשמל גבוהה מגברים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX2320מיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPמיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321מיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPמיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322מיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPמיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324מיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPמיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325מיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326מיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPמיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327מיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPמיקרוגל RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8מיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIמיקרוגל RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic