קטלוג חלקי אלקטרוניקה שלב דיודות התאוששות

Electronic Partsקטגוריהתיאור
L4973V3מיקרוגל RF3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V3.3מיקרוגל RF3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V3.3-L4973V5.1מיקרוגל RF3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V33מיקרוגל RF3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V33-L4973V51מיקרוגל RF3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
LM3224MMX-ADJמיקרוגל RF615kHz/1.25MHz Step-up DC/DC Converter
LM3224MM-ADJמיקרוגל RF615kHz/1.25MHz Step-up DC/DC Converter
MAX5025מיקרוגל RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5025EUT-Tמיקרוגל RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5026מיקרוגל RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5026EUT-Tמיקרוגל RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5027מיקרוגל RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5027EUT-Tמיקרוגל RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5028מיקרוגל RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5028EUT-Tמיקרוגל RF500kHz, Output, SOT23, Step-Up DC-DC Converters
MAX5035מיקרוגל RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035AUPAמיקרוגל RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035AUSAמיקרוגל RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035BUPAמיקרוגל RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035BUSAמיקרוגל RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035CUPAמיקרוגל RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035CUSAמיקרוגל RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035DUPAמיקרוגל RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
MAX5035DUSAמיקרוגל RFHigh-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
LM2576D2T-12מיקרוגל RFEASY SWITCHER STEP.DOWN VOLTAGE REGULATOR
LM2576D2T-15מיקרוגל RFEASY SWITCHER STEP.DOWN VOLTAGE REGULATOR
LM2576D2T-3.3מיקרוגל RFEASY SWITCHER STEP.DOWN VOLTAGE REGULATOR
LM2576D2T-5מיקרוגל RFEASY SWITCHER STEP.DOWN VOLTAGE REGULATOR
LM2576D2T-ADJמיקרוגל RFEASY SWITCHER STEP.DOWN VOLTAGE REGULATOR
LM2576Hמיקרוגל RFSIMPLE SWITCHER Step-Down Voltage Regulator