קטלוג חלקי אלקטרוניקה תהודה

Electronic Partsקטגוריהתיאור
DST520מיקרוגל RFType Tuning Fork Crystal Resonators
BP11DCRK680מיקרוגל RF(BP11DCRKxxx) Ceramic Resonators
EFOS3584B5מיקרוגל RFeramic Resonators, Chip Type (Built-In Capacitors Type)
PBRC15.00GR50Y0ABמיקרוגל RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00LR50Y0ABמיקרוגל RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00L50Y0ABמיקרוגל RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00HR50Y0ABמיקרוגל RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR50Y0ABמיקרוגל RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70X0ABמיקרוגל RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70Y0ABמיקרוגל RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70Z0ABמיקרוגל RFBand Ceramic Chip Resonators
RKOV206מיקרוגל RFHIGH-TEMPERATURE SENSING QUARTZ CRYSTAL RESONATORS
PBRC15.00MR70X0ABמיקרוגל RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR70Y0ABמיקרוגל RFBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR70Z0ABמיקרוגל RFBand Ceramic Chip Resonators
ACTZTB-Yמיקרוגל RFSurface Mount Resonators
ACTZTTCCמיקרוגל RFResonators
ACTZTTCRמיקרוגל RFResonators
ACTZTTCSמיקרוגל RFResonators
ACTZTTCWמיקרוגל RFResonators
RKTV206מיקרוגל RFHIGH-TEMPERATURE SENSING QUARTZ CRYSTAL RESONATORS
EFOB2505B0מיקרוגל RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505B3מיקרוגל RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505B5מיקרוגל RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E0מיקרוגל RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E3מיקרוגל RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E5מיקרוגל RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B0מיקרוגל RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B3מיקרוגל RFChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B5מיקרוגל RFChip Ceramic Resonators General Purpose