קטלוג חלקי אלקטרוניקה תחנות בסיס התקנים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
C67070-A2701-A67מיקרוגל RFIGBT Power Module (Half-bridge Including fast free-wheeling diodes Package with insulated metal base plate)
TLP557מיקרוגל RFTRANSISTOR INVERTOR INVERTER CONDITIONOR POWER TRANSISTOR BASE DRIVE
MOC8050מיקרוגל RF6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
2SA1061מיקרוגל RFSILICON EPITAXAL BASE LESA TRANSISTOR
2SA1062מיקרוגל RFSILICON EPITAXAL BASE LESA TRANSISTOR
MOC8020מיקרוגל RF6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
SC14422מיקרוגל RFComplete Baseband Processor DECT Base Stations
SC14422RVJGמיקרוגל RFComplete Baseband Processor DECT Base Stations
SC14422VJGמיקרוגל RFComplete Baseband Processor DECT Base Stations
SC14425מיקרוגל RFComplete Baseband processor DECT Base Stations with Caller-id Handsfree
SC14425XVJGמיקרוגל RFComplete Baseband processor DECT Base Stations with Caller-id Handsfree
BDX63Aמיקרוגל RFEPITAXIAL BASE DARLINGTON POWER TRANSISTOR
CNY17F-1X006מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-2X006מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-3X006מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-4X006מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
IL1-X006מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
IL2-X006מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
ILD251-X006מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Input, With Base Connection
CNY17F-1X007מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-2X007מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-3X007מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-4X007מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
IL250-X007מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Input, With Base Connection
IL252-X007מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Input, With Base Connection
ILD251-X007מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Input, With Base Connection
CNY17F-1X009מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-2X009מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-3X009מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection
CNY17F-4X009מיקרוגל RFOptocoupler, Phototransistor Output, Base Connection