קטלוג חלקי אלקטרוניקה CATV

Electronic Partsקטגוריהתיאור
1SV232מיקרוגל RFVARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
CXA1664מיקרוגל RFBAND TUNER (VHF-CATV-UHF)
CXA1664Mמיקרוגל RFBAND TUNER (VHF-CATV-UHF)
CXA1665מיקרוגל RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
CXA1665AMמיקרוגל RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
CXA1665AM-Sמיקרוגל RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
CXA1665Mמיקרוגל RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
CXA1665M-Sמיקרוגל RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
NTE77מיקרוגל RFSilicon Transistor Broadband CATV Driver
BGY1085מיקרוגל RFCATV amplifier module
BGY1085Aמיקרוגל RFCATV amplifier module
CXA3025Nמיקרוגל RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
CXA3095Nמיקרוגל RFBand Tuner (VHF-CATV-UHF)
MHW8272מיקרוגל RFGAIN 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER
MHW8272Aמיקרוגל RFGAIN 128-CHANNEL CATV AMPLIFIER
MHW9146מיקרוגל RFGallium Arsenide CATV Amplifier Module
MHW9146Dמיקרוגל RFGallium Arsenide CATV Amplifier Module
MHW9182מיקרוגל RFGAIN 750/860/1000 110/128/152 CHANNEL CATV AMPLIFIERS
MHW9187מיקרוגל RFGALLIUM ARSENIDE CATV AMPLIFIER MODULE
MHW9188מיקרוגל RFGALLIUM ARSENIDE CATV AMPLIFIER MODULE
MHW9189מיקרוגל RFGALLIUM ARSENIDE CATV AMPLIFIER MODULE
MHW9189Aמיקרוגל RFGallium Arsenide CATV Amplifier Module
MHW9206מיקרוגל RFGALLIUM ARSENIDE CATV AMPLIFIER MODULE
MHW9207Aמיקרוגל RFGallium Arsenide CATV Amplifier Module
MHW5182מיקרוגל RFCATV Amplifier
MHW5182Aמיקרוגל RFCATV Amplifier
MHW5185Bמיקרוגל RFHigh Ouput Doubler 450/550 CATV Amplifier Modules
1SV215מיקרוגל RFVARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV217מיקרוגל RFVARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV230מיקרוגל RFVARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV CONVERTER TUNING)