קטלוג חלקי אלקטרוניקה Downconverters

Electronic Partsקטגוריהתיאור
RF210Aמיקרוגל RFDual-Band, Image-Reject Downconverters Applications
RF210Bמיקרוגל RFDual-Band, Image-Reject Downconverters Applications
CV211-1מיקרוגל RFDual-Branch Downconverters
CV210-3מיקרוגל RFDual-Branch Downconverters
CV210-2מיקרוגל RFDual-Branch Downconverters
CV111-2מיקרוגל RFSingle-Branch Downconverters