קטלוג חלקי אלקטרוניקה FETs

Electronic Partsקטגוריהתיאור
IRF9521מיקרוגל RFP-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
IRF9522מיקרוגל RFP-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
IRF9523מיקרוגל RFP-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
SD213מיקרוגל RFHigh-Speed Analo N-Channel DMOS FETs
SD213DEמיקרוגל RFHigh-Speed Analo N-Channel DMOS FETs
MRF136מיקרוגל RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF166מיקרוגל RFMOSFET BROADBAND POWER FETs
MRF166Cמיקרוגל RFMOSFET BROADBAND POWER FETs
MRF175GUמיקרוגל RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF175GU1111מיקרוגל RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF175GVמיקרוגל RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF175LVמיקרוגל RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF176מיקרוגל RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF176GUמיקרוגל RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF176GVמיקרוגל RFN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
VN0204N2מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0204N5מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0204N6מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0204N7מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0206N2מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0206N3מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0206N5מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0206N6מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0206N7מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0210N2מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0210N3מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0210N5מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0216N2מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0216N3מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0216N5מיקרוגל RFN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs