קטלוג חלקי אלקטרוניקה GaAs

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MGFK35V2732מיקרוגל RF12.7-13.2GHz BAND INTERNALLY MATCHED GaAs
MGFK38V2732מיקרוגל RF12.7-13.2GHz BAND INTERNALLY MATCHED GaAs
1N6264מיקרוגל RFGAAS INFRARED EMITTING DIODE
TLP3020מיקרוגל RFTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3021מיקרוגל RFTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3022מיקרוגל RFTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3023מיקרוגל RFTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3030מיקרוגל RFTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3064מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP320מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP320-2מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP320-4מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321-2מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321-4מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP3502Aמיקרוגל RFGaAs Ired Photo−Triac
TLP3503מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP3506מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP3521מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP3526מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3530מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3540מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−MOS
TLP371מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP372מיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP421מיקרוגל RFPhotocoupler GaAs Ired Photo Transistor
TLP511GAמיקרוגל RFgaas ired photo-thyristor
TLP525Gמיקרוגל RFTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP543מיקרוגל RFgaas ired photo-thyristor
TLP543Jמיקרוגל RFgaas ired photo-thyristor
TLP545מיקרוגל RFgaas ired photo-thyristor