קטלוג חלקי אלקטרוניקה LDMOS

Electronic Partsקטגוריהתיאור
BLF2045מיקרוגל RFpower LDMOS transistor
08090מיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 869-960
PTF080901מיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 869-960
PTF080901Eמיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 869-960
PTF080901Fמיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 869-960
PTF180101מיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 1805-1880 1930-1990 2110-2170
PTF180101Sמיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 1805-1880 1930-1990 2110-2170
PTF180601מיקרוגל RFLDMOS Field Effect Transistor DCS/PCS Band 1805-1880 1930-1990
PTF180601Cמיקרוגל RFLDMOS Field Effect Transistor DCS/PCS Band 1805-1880 1930-1990
PTF180601Eמיקרוגל RFLDMOS Field Effect Transistor DCS/PCS Band 1805-1880 1930-1990
PTF181301מיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 1805-1880
PTF181301Aמיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 1805-1880
LET9060Cמיקרוגל RFPOWER TRANSISTORS Ldmos Enhanced Technology
LET9060Sמיקרוגל RFPOWER TRANSISTORS Ldmos Enhanced Technology Plastic Package
LET19060Cמיקרוגל RFPOWER TRANSISTORS Ldmos Enhanced Technology
PTF210301מיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210301Aמיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210301Eמיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210451מיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210451Eמיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210901מיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
PTF210901Eמיקרוגל RFLDMOS Power Field Effect Transistor 2110-2170
LET20030Cמיקרוגל RFPOWER TRANSISTORS Ldmos Enhanced Technology
LET20030Sמיקרוגל RFPOWER TRANSISTORS Ldmos Enhanced Technology Plastic Package
MHL19926מיקרוגל RFBand Linear LDMOS Amplifier
MHL9236מיקרוגל RFCELLULAR BAND LINEAR LDMOS AMPLIFIERS
MHL9236Mמיקרוגל RFCELLULAR BAND LINEAR LDMOS AMPLIFIERS
MW4IC2230MBR1מיקרוגל RFLDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
MW4IC2020מיקרוגל RFLDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
MW4IC2020Dמיקרוגל RFLDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers