קטלוג חלקי אלקטרוניקה Prescalers

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ZL40800מיקרוגל RFFixed Modulus Prescalers
ZL40800DCAמיקרוגל RFFixed Modulus Prescalers
ZL40800DCBמיקרוגל RFFixed Modulus Prescalers
ZL40802מיקרוגל RFFixed Modulus Prescalers
ZL40802DCAמיקרוגל RFFixed Modulus Prescalers
ZL40802DCBמיקרוגל RFFixed Modulus Prescalers
MB504Lמיקרוגל RFMODULUS PRESCALERS
DS8615מיקרוגל RF130/225 Power Dual Modulus Prescalers
IFD-53110מיקרוגל RFSilicon Bipolar MMIC Divide-by-4 Static Prescalers
MB501Lמיקרוגל RFMODULUS PRESCALERS
WB1356מיקרוגל RFDual Serial Input with 2.0- 1.1-GHz Prescalers
CYW2330מיקרוגל RFDual Serial Input with 2.5-GHz 600-MHz Prescalers
CYW2331מיקרוגל RFDual Serial Input with 2.0-GHz 600-MHz Prescalers
CYW2338מיקרוגל RFDual Serial Input with 2.5- 1.1-GHz Prescalers
WB1315מיקרוגל RFDual Serial Input with 2.5-GHz Prescalers
MB501LVמיקרוגל RF(MB501LV MB504LV) Voltage Power Modulus Prescalers
DS8628Nמיקרוגל RF130/225 Power Prescalers
11C90מיקרוגל RFPrescalers
CYW2336מיקרוגל RFDual Serial Input with 2.0- 1.1-GHz Prescalers
MB504LVמיקרוגל RF(MB501LV MB504LV) Voltage Power Modulus Prescalers
DS8673Nמיקרוגל RFPower VHF/UHF Prescalers
WB1330מיקרוגל RFDual Serial Input with 2.5-GHz 600-MHz Prescalers
ML145151מיקרוגל RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145151-6Pמיקרוגל RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145151YPמיקרוגל RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145152מיקרוגל RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145155מיקרוגל RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145156מיקרוגל RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145157מיקרוגל RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers
ML145158מיקרוגל RFParallel-Input Frequency Synthesizer Interfaces with Single-Modulus Prescalers