קטלוג חלקי אלקטרוניקה RF התקן זיהוי

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX7000מיקרוגל RFProgrammable Logic Device Family
MAX7000Aמיקרוגל RFProgrammable Logic Device
MAX7000AEמיקרוגל RFProgrammable Logic Device
MAX7000Sמיקרוגל RFProgrammable Logic Device Family
TMPR28051מיקרוגל RFTMPR28051 STS-1/AU-3 (STM-0) Mapper Device Advisory Version Device
TMPR28051-3-SL5מיקרוגל RFTMPR28051 STS-1/AU-3 (STM-0) Mapper Device Advisory Version Device
PC817מיקרוגל RFDEVICE SPECIFICATION PHOTOCOUPLER
PC817Xמיקרוגל RFDEVICE SPECIFICATION PHOTOCOUPLER
PC817XIמיקרוגל RFDEVICE SPECIFICATION PHOTOCOUPLER
EPM7128AEמיקרוגל RFProgrammable Logic Device
EPM7128Eמיקרוגל RFProgrammable Logic Device Family
EPM7128Sמיקרוגל RFProgrammable Logic Device Family
MT8841מיקרוגל RFCMOS Calling Number Identification Circuit
MT8841AEמיקרוגל RFCMOS Calling Number Identification Circuit
MT8841ANמיקרוגל RFCMOS Calling Number Identification Circuit
MT8841ASמיקרוגל RFCMOS Calling Number Identification Circuit
MT8843מיקרוגל RFCMOS Calling Number Identification Circuit Preliminary Information
MT8843AEמיקרוגל RFCMOS Calling Number Identification Circuit Preliminary Information
MT8843ASמיקרוגל RFCMOS Calling Number Identification Circuit Preliminary Information
MT88E39מיקרוגל RFCMOS Calling Number Identification Circuit(CNIC1.1)
MT88E39ASמיקרוגל RFCMOS Calling Number Identification Circuit(CNIC1.1)
MT88E41מיקרוגל RFCMOS Extended Voltage Calling Number Identification Circuit (ECNIC)
EPM7256AEמיקרוגל RFProgrammable Logic Device
EPM7256Eמיקרוגל RFProgrammable Logic Device Family
EPM7256Sמיקרוגל RFProgrammable Logic Device Family
EPM7160Sמיקרוגל RFProgrammable Logic Device Family
EPM7160SLC84-7מיקרוגל RFProgrammable Logic Device Family
CXD2131Qמיקרוגל RFVideo Aspect Ratio Identification Signal Encoder/Decoder
EPM7032מיקרוגל RFProgrammable Logic Device Family
EPM7032AEמיקרוגל RFProgrammable Logic Device