קטלוג חלקי אלקטרוניקה SP5T מתגים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CXG1092מיקרוגל RFSP5T Triple-Band Antenna Switch
CXG1092Nמיקרוגל RFSP5T Triple-Band Antenna Switch
MASWSS0049מיקרוגל RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
MASWSS0049-XFLS0מיקרוגל RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
MASWSS0049-XFLT1מיקרוגל RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
MASWSS0049-XFLT3מיקרוגל RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
CXG1122ENמיקרוגל RFSP5T Triple-Band/GPRS Antenna Switch
CXG1195XRמיקרוגל RFHigh Power SP5T Antenna Switch MMIC forGSM/UMTS Dual Mode
SW-444TRמיקרוגל RFControl Triple-Band GSM/DCS/PCS SP5T Switch
SW-444SMBמיקרוגל RFControl Triple-Band GSM/DCS/PCS SP5T Switch
MA4AGSW5מיקרוגל RFAlGaAs SP5T Reflective Diode Switch
AS195-306מיקרוגל RFPHEMT GaAs High Power SP5T Switch 0.1-2
AS195-306LFמיקרוגל RFPHEMT GaAs High-Power SP5T Switch 0.1-2
100C0614מיקרוגל RFSP5T Relay
100C0614-12מיקרוגל RFSP5T Relay
100C0614-18מיקרוגל RFSP5T Relay
100C0614-26מיקרוגל RFSP5T Relay
SW-444TR-3000מיקרוגל RFControl Triple-Band GSM/DCS/PCS SP5T Switch
CSW52216מיקרוגל RFSwitch SP5T
CSWM9096מיקרוגל RFSwitch SP5T
DS0345מיקרוגל RFDIODE SP5T
DS0705מיקרוגל RFGaAs SP5T
DSW52179מיקרוגל RFSwitch SP5T
DSW56178מיקרוגל RFSwitch SP5T
MA4SW510מיקרוגל RFSP5T Diode Reflective Switch
MA4SW510B-1מיקרוגל RFSP5T Diode Switch with Integrated Bias Network
MASWML026מיקרוגל RFSP5T Reflective Miniature Switch with Compatible Driver, 18.0
MASWML027מיקרוגל RFSP5T Reflective Switch with SP5T Reflective Switch with
100C0614-6מיקרוגל RFSP5T Relay
100C1285מיקרוגל RFDiode SP5T