קטלוג חלקי אלקטרוניקה SP8T מתגים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
HMC253QS24מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC183QS24מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC321LP4מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH
HMC322LP4מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH
CXG1198AEQמיקרוגל RFSP8T GSM/UMTS Dual Mode Antenna Switch
MA4AGSW8-2מיקרוגל RFAlGaAs SP8T Diode Switch
MA4AGSW8-1מיקרוגל RFAlGaAs SP8T Diode Series Switch
HMC322מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, 10.0
HMC32206מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, 10.0
HMC322LP406מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
HMC321LP406מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH,
HMC253QS2406מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
CSW88050מיקרוגל RFSwitch SP8T
CXG1228XRמיקרוגל RFSP8T Antenna Switch GSM/UMTS
HMC253LC4מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH,
CXM3539XRמיקרוגל RFSP8T Antenna Switch GSM/UMTS Dual Mode Handsets
100C1159מיקרוגל RFSP8T Relay
100C1159-12מיקרוגל RFSP8T Relay
100C1159-18מיקרוגל RFSP8T Relay
100C1159-26מיקרוגל RFSP8T Relay
CSW88064מיקרוגל RFSwitch SP8T
DSW89048מיקרוגל RFDiode SP8T
100C1159-6מיקרוגל RFSP8T Relay
253QS24Eמיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 2.5 GHz
321LP4Eמיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8.0 GHz
322LP4Eמיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 8.0 GHz
8S3223מיקרוגל RFSP8T SWITCH
HMC253QS24_06מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 2.5 GHz
HMC321LP4_06מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE POSITIVE CONTROL SWITCH, DC* - 8.0 GHz
HMC322LP4_06מיקרוגל RFGaAs MMIC SP8T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 8.0 GHz