קטלוג חלקי אלקטרוניקה VDMOS

Electronic Partsקטגוריהתיאור
F1120מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SQ701מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SC721מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
S8202מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F2003מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F1081מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F1430מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
P124מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALLIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
P121מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALLIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SQ721מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SQ741מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SQ742מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
P281מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALLIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
P122מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALLIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F2248מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SK702מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SR341מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SK703מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F1220מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F1520מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
F1207מיקרוגל RFPATENTED GOLD METALIZED SILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SP702מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SM401מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SM706מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SR401מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SM341מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SP741מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SR703מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SC701מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR
SM705מיקרוגל RFSILICON GATE ENHANCEMENT MODE POWER VDMOS TRANSISTOR