קטלוג חלקי אלקטרוניקה Varactor דיודות

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ZC930מיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC930TAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC931TAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC932TAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC933Aמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC933ATAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC933TAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC934ATAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZC934TAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ASIS3028מיקרוגל RFSILICON ABRUPT VARACTOR DIODE
S3028מיקרוגל RFSILICON ABRUPT VARACTOR DIODE
MV831מיקרוגל RFABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV831ATAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV831BTAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZV831מיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZV831BV2TAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
MV832מיקרוגל RFABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV832ATAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV832BTAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZV832BV2TAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
V933מיקרוגל RFULTRA-LOW LEAKAGE ABRUPT VARACTOR DIODES
V933Eמיקרוגל RFULTRA-LOW LEAKAGE ABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV933Aמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV933ATAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZMV933TAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
ZV933V2TAמיקרוגל RFSILICON HYPERABRUPT VARACTOR DIODES
SMV1135מיקרוגל RFHyperabrupt Junction Tuning Varactor
SMV1135-004מיקרוגל RFHyperabrupt Junction Tuning Varactor
SMV1135-011מיקרוגל RFHyperabrupt Junction Tuning Varactor
SMV1270-079מיקרוגל RFHyperabrupt Junction Tuning Varactor