קטלוג חלקי אלקטרוניקה RISC

Electronic Partsקטגוריהתיאור
R4430PCF10MCMמיקרוMIPS R4400 RISC Microprocessor Multichip Module
IDT71216מיקרוBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S10PFמיקרוBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S12PFמיקרוBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S8PFמיקרוBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S9PFמיקרוBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
MB91101מיקרו32-bit RISC Microcontroller
MB91101Aמיקרו32-bit RISC Microcontroller
MB91101APFמיקרו32-bit RISC Microcontroller
MB91101APFVמיקרו32-bit RISC Microcontroller
MB91106מיקרו32-bit RISC Microcontroller
MB91106PFמיקרו32-bit RISC Microcontroller
MB91106PFVמיקרו32-bit RISC Microcontroller
MB91107מיקרו32-bit RISC Microcontroller
MB91107PFVמיקרו32-bit RISC Microcontroller
MB91108מיקרו32-bit RISC Microcontroller
MB91108PFVמיקרו32-bit RISC Microcontroller
W90210FמיקרוPA-RISC EMBEDDED CONTROLLER
TMS470R1A128מיקרו16/32-Bit RISC Flash Microcontrollers
HD6417020SX20IמיקרוSuperH RISC engine
IDT79R4700מיקרו64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700100DPמיקרו64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700100GHמיקרו64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700133DPמיקרו64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700133GHמיקרו64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700150DPמיקרו64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700150GHמיקרו64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700175DPמיקרו64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700175GHמיקרו64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700200DPמיקרו64-Bit RISC Microprocessor