קטלוג חלקי אלקטרוניקה ממשקים טוריים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
93C46ממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46AממשקMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46Bממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-EPממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESMממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESNממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESTממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-IPממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISMממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISNממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISTממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-Pממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SMממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SNממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-STממשק5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46CממשקMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46-EJממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EPממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESMממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESNממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IJממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IPממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISMממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISNממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-JממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-PממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SMממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SNממשקBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
AT93C46ממשק3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PCממשק3-Wire Serial EEPROMs