קטלוג חלקי אלקטרוניקה ממשק צדדי מתאם

Electronic Partsקטגוריהתיאור
IS22C022ממשקVERSATILE INSTANT VOICE
IS22C022PממשקVERSATILE INSTANT VOICE
IS22C022XממשקVERSATILE INSTANT VOICE
PALCE22V10H-10JC5ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-10JI5ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-10PC5ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-10PI5ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-10SC5ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-15JC4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-15JI4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-15PC4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-15PI4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-15SC4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-20JI4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-20PI4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-25JC4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-25JI4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-25PC4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-25PI4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-25SC4ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-5JC5ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-7JC5ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
PALCE22V10H-7PC5ממשק24-Pin CMOS (Zero Power) Versatile Device
UM6522ממשקVERSATILE INTERFACE ADAPTER
UM6522AממשקVERSATILE INTERFACE ADAPTER
TEA1110ממשקvoltage versatile telephone transmission circuit with dialler interface
TEA1110Aממשקvoltage versatile telephone transmission circuit with dialler interface
TEA1110ATממשקvoltage versatile telephone transmission circuit with dialler interface
TEA1112ממשקvoltage versatile telephone transmission circuits with dialler interface
TEA1112Aממשקvoltage versatile telephone transmission circuits with dialler interface