קטלוג חלקי אלקטרוניקה משדרים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX232Eממשק15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPEממשק15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSEממשק15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWEממשק15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPEממשק15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESEממשק15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWEממשק15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTממשק16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTממשק16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTממשק16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCממשק16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCממשק16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952Tממשק16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPממשק16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTממשק16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTממשק16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTממשק16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTממשק16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTממשק16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTממשק16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCממשק16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCממשק16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCממשק16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646Tממשק16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPממשק16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPממשק16-Bit Registered Transceivers
MAX3050ממשקFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASAממשקFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057ממשקFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054ממשקFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications