קטלוג חלקי אלקטרוניקה AppleTalk

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX216ממשקLow-Power AppleTalk Interface Transceiver
MAX216CWNממשקLow-Power AppleTalk Interface Transceiver
MCM69F737TQ11ממשקOnly RS-232/AppleTalk Programmable
MCM69F737TQ11RממשקOnly RS-232/AppleTalk Programmable
SP333CTממשקOnly RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
LTC1320ממשקAppleTalk Transceiver
LTC1320CSממשקAppleTalk Transceiver
LTC1323ממשקSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CGממשקSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CSממשקSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CSWממשקSingle AppleTalk Transceiver
LTC1318ממשקSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
LTC1318CSWממשקSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
1318ממשקSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
SP333ממשקOnly RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
SP303ממשקRS232/AppleTalk Serial Transceiver
SN75LBC777DWRממשקSingle-Chip GeoPort(TM)/AppleTalk(TM) Transceiver
SP333_07ממשק 5V Only RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
MCM69F737ZP8Rממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8.5Rממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8.5ממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8ממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP7.5Rממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP7.5ממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP11Rממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP11ממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8Rממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8.5Rממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8.5ממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8ממשק 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable