קטלוג חלקי אלקטרוניקה IEEE 1284

Electronic Partsקטגוריהתיאור
AM7996ממשקIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996DCממשקIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996DCBממשקIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996DCTRממשקIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996JCממשקIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996JCBממשקIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996JCTRממשקIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996PCממשקIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996PCBממשקIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996PCTRממשקIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
SN74LVCZ161284Aממשק19-BIT IEEE 1284 TRANSLATION TRANSCEIVER WITH ERROR-FREE POWER
SN74LVCZ161284AGRממשק19-BIT IEEE 1284 TRANSLATION TRANSCEIVER WITH ERROR-FREE POWER
FW802AממשקLow-Power IEEE 1394A-2000 Two-Cable Transceiver/Arbiter Device
FW802A-DBממשקLow-Power IEEE 1394A-2000 Two-Cable Transceiver/Arbiter Device
FW804ממשקIEEE 1394A Four-Cable Transceiver/Arbiter Device
FW804-09-DBממשקIEEE 1394A Four-Cable Transceiver/Arbiter Device
FW803ממשקIEEE 1394A Three-Cable Transceiver/Arbiter Device
FW803-09-DBממשקIEEE 1394A Three-Cable Transceiver/Arbiter Device
74VHC161284ממשקIEEE 1284 Transceiver
74VHC161284MEAממשקIEEE 1284 Transceiver
74VHC161284MTDממשקIEEE 1284 Transceiver
TSB12LV32IממשקIEEE 1394-1995 P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
TSB12LV32IPZממשקIEEE 1394-1995 P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
TSB21LV03ממשקIEEE 1394-1995 TRIPLE-CABLE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB21LV03CממשקIEEE 1394-1995 TRIPLE-CABLE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB21LV03CHVממשקIEEE 1394-1995 TRIPLE-CABLE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB21LV03CPMממשקIEEE 1394-1995 TRIPLE-CABLE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB41AB1ממשקIEEE 1394A 2000 PORT CABLE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB41AB2ממשקIEEE 1394a-2000 TWO-PORT CABLE TRANSCEVER/ARBITER
TSB41AB2IממשקIEEE 1394a-2000 TWO-PORT CABLE TRANSCEVER/ARBITER