קטלוג חלקי אלקטרוניקה VMEbus

Electronic Partsקטגוריהתיאור
VIC068ממשקVMEbus Interface Controller
VIC068AממשקVMEbus Interface Controller
VIC068A-ACממשקVMEbus Interface Controller
VIC068A-BCממשקVMEbus Interface Controller
VIC068A-GCממשקVMEbus Interface Controller
VIC068A-GIממשקVMEbus Interface Controller
VIC068A-GMBממשקVMEbus Interface Controller
VIC068A-NCממשקVMEbus Interface Controller
VIC068A-UMממשקVMEbus Interface Controller
VIC068A-UMBממשקVMEbus Interface Controller
VAC068ממשקVMEbus Address Controller
VAC068AממשקVMEbus Address Controller
VAC068A-BCממשקVMEbus Address Controller
VAC068A-GCממשקVMEbus Address Controller
VAC068A-GIממשקVMEbus Address Controller
VAC068A-GMממשקVMEbus Address Controller
VAC068A-GMBממשקVMEbus Address Controller
VAC068A-NCממשקVMEbus Address Controller
VAC068A-UCממשקVMEbus Address Controller
VAC068A-UIממשקVMEbus Address Controller
VAC068A-UMממשקVMEbus Address Controller
VAC068A-UMBממשקVMEbus Address Controller
CY7C960ממשקCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C960-ASCממשקCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C960-NCממשקCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C960-UMממשקCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C960-UMBממשקCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C961ממשקCost VMEbus Interface Controller Family
CY7C961-NCממשקCost VMEbus Interface Controller Family
VIC64ממשקVMEbus Interface Controller(VMEbus 鎺ュ彛鎺у埗鍣?