קטלוג חלקי אלקטרוניקה בינוני כוח

Electronic Partsקטגוריהתיאור
PSS8050נבדלmedium power transistor
TIP42CנבדלMedium Power Linear Switching Applications
2SA1036KנבדלMedium Power Transistor (-32V, -0.5A)
2SA1160נבדלTRANSISTOR (STROBE FLASH, MEDIUM POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA2048נבדלMedium power transistor (−30V, −1.0A)
2SA2049נבדלMEDIUM POWER TRANSISTOR
2SA2088נבדלMedium power transistor (−60V, −0.5A)
2SA2091SנבדלMedium power transistor (−60V, −1A)
2SA2113נבדלMedium power transistor (−30V, −2A)
2SA854נבדלMedium Power Transistor (-32V, -0.5A)
2SA854SנבדלMedium Power Transistor (-32V, -0.5A)
2SB1132נבדלMedium Power Transistor
2SB1182נבדלMedium power Transistor(-32V,
2SB1188נבדלMedium power Transistor(-32V,
2SB1189נבדלMedium power transistor
2SB772נבדלMEDIUM POWER VOLTAGE TRANSISTOR
2SB822נבדלMedium power Transistor(-32V,
2SB911MנבדלMedium power Transistor(-32V,
2SC5053נבדלMedium Power Transistor (-50V,
2SD1055נבדלMedium Power Transistor
2SD638נבדלSilicon epitaxial planer type(For medium-power general amplification)
FMMT489נבדלSILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
LM317MDTנבדלMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317MSנבדלMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317MTנבדלMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317MXנבדלMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
MC78M12ACDTנבדלThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators
MC78M12ACTנבדלThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators
MC78M12BDTנבדלThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators
MC78M12BTנבדלThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators