קטלוג חלקי אלקטרוניקה הקוד הסודי דיודות

Electronic Partsקטגוריהתיאור
C67070-A2701-A67נבדלIGBT Power Module (Half-bridge Including fast free-wheeling diodes Package with insulated metal base plate)
1N6637נבדלWATT GLASS ZENER DIODES
1N6637USנבדלWATT ZENER DIODES
BAT54CWנבדלSchottky barrier double diodes
HBAT54CנבדלSilicon Schottky Barrier Double Diodes
LBAT54CנבדלDual Series Schottky Barrier Diodes
LBAT54CLT1נבדלDual Series Schottky Barrier Diodes
1N5356BנבדלWATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
SMBG5356BנבדלWatt Surface Mount Silicon Zener Diodes
SMBJ5356BנבדלWatt Surface Mount Silicon Zener Diodes
PBTR2045CTנבדלRectifier diodes Schottky barrier
PBTR2045CTBנבדלRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTנבדלRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTBנבדלRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTFנבדלRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTXנבדלRectifier diodes Schottky barrier
ZMM10נבדלSurface mount Silicon Planar Zener Diodes
ZMM100נבדלSILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
MA40147נבדלSchottky Detector Diodes
BZD27נבדלVoltage regulator diodes
BZD27-C10נבדלVoltage regulator diodes
BZD27-C100נבדלVoltage regulator diodes
BZD27-C11נבדלVoltage regulator diodes
BZD27-C110נבדלVoltage regulator diodes
BZD27-C12נבדלVoltage regulator diodes
BZD27-C120נבדלVoltage regulator diodes
BZD27-C13נבדלVoltage regulator diodes
BZD27-C130נבדלVoltage regulator diodes
BZD27-C15נבדלVoltage regulator diodes
BZD27-C150נבדלVoltage regulator diodes