קטלוג חלקי אלקטרוניקה השפעת השדה טרנזיסטורים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
IRF840נבדלN-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE SILICON GATE TMOS POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
IRF530נבדלN-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE SILICON GATE TMOS POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
DMN100נבדלN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DMN100-7נבדלN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ440נבדלTOSHIBA FIELD EFFECT TRANSISTOR SILICON CHANNEL TYPE
2SJ567נבדלTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (-MOSV)
2SJ619נבדלTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (L2MOSV)
2SJ620נבדלTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (L2--MOSV)
TPC8102נבדלTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (MOSVI)
TPC8107נבדלTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (U-MOSIII)
TPC8109נבדלFIELD EFFECT TRANSISTOR SILICON CHANNEL TYPE
2N7002נבדלN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002-01נבדלN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002DWנבדלDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002TנבדלN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002VנבדלDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002V-7נבדלDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002VA-7נבדלDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002WנבדלN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138-7נבדלN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138DWנבדלDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138WנבדלN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138W-7נבדלN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
ZPSD311נבדלCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15JנבדלCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15LנבדלCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15MנבדלCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15UנבדלCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-70JנבדלCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-70LנבדלCost Field Programmable Microcontroller Peripherals