קטלוג חלקי אלקטרוניקה כוח התקנים חכמים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
PS21342נבדלIntellimod Module Dual-In-Line Intelligent Power Module Amperes/600 Volts)
PS21342-GנבדלIntellimod Module Dual-In-Line Intelligent Power Module Amperes/600 Volts)
ADM1030נבדלIntelligent Temperature Monitor Controller
ADM1030ARQנבדלIntelligent Temperature Monitor Controller
ADM1031נבדלIntelligent Temperature Monitor Dual Controller
ADM1031ARQנבדלIntelligent Temperature Monitor Dual Controller
TLE4211נבדלIntelligent Double Low-Side Switch
TLE4214GנבדלIntelligent Double Low-Side Switch
TLE4216GנבדלIntelligent Sixfold Low-Side Switch
Z8L18220ASCנבדלZILOG INTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z8L18220FSCנבדלZILOG INTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
MB90091נבדלIntelligent On-screen Display Controller (IOSDC)
MB90091AנבדלIntelligent On-screen Display Controller (IOSDC)
MB90091APנבדלIntelligent On-screen Display Controller (IOSDC)
MB90091APFנבדלIntelligent On-screen Display Controller (IOSDC)
Z84015נבדלINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84013נבדלINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01306נבדלINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01310נבדלINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01316נבדלINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01506נבדלINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01510נבדלINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01516נבדלINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z80182נבדלZILOG INTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z8018233ASCנבדלZILOG INTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z8018233FSCנבדלZILOG INTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
SP3223נבדלIntelligent 3.0V 5.5V RS-232 Transceivers
SP3223BנבדלIntelligent 3.0V 5.5V RS-232 Transceivers
SP3223BCAנבדלIntelligent 3.0V 5.5V RS-232 Transceivers
SP3223BCPנבדלIntelligent 3.0V 5.5V RS-232 Transceivers