קטלוג חלקי אלקטרוניקה מודולים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CM521613נבדלSCR/Diode POW-R-BLOK Modules Amperes/1200-1600 Volts
SP6128ABנבדלNon-Isolated DC-DC Modules:3.0Vdc-5.5Vdc 0.9Vdc-3.3Vdc
LXM1598-01נבדלCCFL INVERTER MODULES
P3Z7ACT700WנבדלPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
P2Z9ABA900WנבדלPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
PM400DAS060נבדלUSING INTELLIGENT POWER MODULES
BGY148Aנבדלamplifier modules
BGY148Bנבדלamplifier modules
MP02XX280נבדלDual Diode Modules
MP03XX280נבדלDual Diode Modules
MP03XX440נבדלDual Diode Modules
MP02X130נבדלPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-16נבדלPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-18נבדלPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-20נבדלPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX130נבדלDual Diode Modules
MP03XXX130נבדלPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175נבדלPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-10נבדלPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-12נבדלPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-14נבדלPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-16נבדלPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX175נבדלDual Diode Modules
MP03XXX175נבדלPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MHW5185BנבדלHigh Ouput Doubler 450/550 CATV Amplifier Modules
VI-RAMנבדלRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C1נבדלRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C2נבדלRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E1נבדלRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E2נבדלRipple Attenuator Modules