קטלוג חלקי אלקטרוניקה מיתוג דיודות

Electronic Partsקטגוריהתיאור
L4973V3נבדל3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V3.3נבדל3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V3.3-L4973V5.1נבדל3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V33נבדל3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V33-L4973V51נבדל3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
FS7KM-12נבדלHIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-14AנבדלHIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-16נבדלPOWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-16AנבדלHIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-18נבדלPOWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-18AנבדלHIGH-SPEED SWITCHING
FS7KM-5נבדלHIGH-SPEED SWITCHING
THD215HIנבדלHIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING POWER TRANSISTOR
MA2830נבדלPower Switching Regulators
BUH1215נבדלHIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING POWER TRANSISTOR
TLP512נבדלDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Inverter
TLP559נבדלDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Invertor
TLP559IGMנבדלDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Invertor
TLP731נבדלOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT SOLID STATE RELAY SWITCHING POWER SUPPLY
TLP732נבדלOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT SOLID STATE RELAY SWITCHING POWER SUPPLY
TLP741JנבדלOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT SOLID STATE RELAY SWITCHING POWER SUPPLY
HN8050נבדלSilicon Epitaxial Planar Transistor switching amplifier applications
HN8050CנבדלSilicon Epitaxial Planar Transistor switching amplifier applications
HN8050DנבדלSilicon Epitaxial Planar Transistor switching amplifier applications
SI-8050EנבדלFull-Mold, Separate Excitation Switching Type
SI-8050SנבדלFull-Mold, Separate Excitation Switching Type
SP8050AנבדלChannel, 150MHz Fully Integrated PDIC Receiver with Gain Switching
LM2576נבדלMiniconverter Switching Regulators
LM2576SנבדלMiniconverter Switching Regulators
LM2576S-12TRנבדלMiniconverter Switching Regulators