קטלוג חלקי אלקטרוניקה פעמיים שריככה MOS

Electronic Partsקטגוריהתיאור
BAT54CWנבדלSchottky barrier double diodes
HBAT54CנבדלSilicon Schottky Barrier Double Diodes
2SD1092נבדלDOUBLE DIFFUSED TYPE (POWER REGULATOR LINE OPERATED
NJM1496נבדלDOUBLE BALANCED MODULATOR-DEMODULATOR
NJM1496DנבדלDOUBLE BALANCED MODULATOR-DEMODULATOR
NJM1496MנבדלDOUBLE BALANCED MODULATOR-DEMODULATOR
NJM1496VנבדלDOUBLE BALANCED MODULATOR-DEMODULATOR
BAS40נבדלSchottky barrier double diodes
BAS40-04נבדלSchottky barrier double diodes
BAS40-04WנבדלSchottky barrier double diodes
BAS40-05WנבדלSchottky barrier double diodes
BAS40-06נבדלSchottky barrier double diodes
BAS40-06WנבדלSchottky barrier double diodes
BAS40-07נבדלSchottky barrier double diodes
BAS40WנבדלSchottky barrier double diodes
TLE4211נבדלIntelligent Double Low-Side Switch
TLE4214GנבדלIntelligent Double Low-Side Switch
MR27V3255Dנבדל1,048,576-Double Word 32-Bit 2,097,152-Word 16-Bit 8-Double Word 32-Bit 16-Word 16-Bit Page Mode Time PROM
MSM27C1655CZנבדל524,288-Double Word 32-Bit 1,048,576-Word 16-Bit 4-Double Word 32-Bit 8-Word 16-Bit Page Mode Time PROM
MSM27C3255CZנבדל1,048,576-Double Word 32-Bit 2,097,152-Word 16-Bit 4-Double Word 32-Bit 8-Word 16-Bit Page Mode Time PROM
DAC0832נבדל8-Bit Compatible, Double-Buffered Converters
DAC0832LCJנבדל8-Bit Compatible, Double-Buffered Converters
DAC0832LCMנבדל8-Bit Compatible, Double-Buffered Converters
DAC0832LCNנבדל8-Bit Compatible, Double-Buffered Converters
DAC0832LCVנבדל8-Bit Compatible, Double-Buffered Converters
DAC0832LJנבדל8-Bit Compatible, Double-Buffered Converters
DAC1008נבדלCompatible, Double-Buffered Converters
DAC1008LCNנבדלCompatible, Double-Buffered Converters
PMB2347נבדלRF/IF Double Frequency Synthesizer
BAT140נבדלSchottky barrier double diodes