קטלוג חלקי אלקטרוניקה Diacs

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ST-40נבדלBilateral Trigger Diacs
HT-40נבדלBilateral Trigger Diacs
NTE6408נבדלBilateral Trigger Diodes (DIACS)
HT-32נבדלBilateral Trigger Diacs
HT-32AנבדלBilateral Trigger Diacs
HT-32BנבדלBilateral Trigger Diacs
NTE6412נבדלBilateral Trigger Diodes (DIACS)
SA75AנבדלSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA18נבדלSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA12נבדלSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA36AנבדלSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA160נבדלSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
ST-34BנבדלBilateral Trigger Diacs
ST-35נבדלBilateral Trigger Diacs
ST-36AנבדלBilateral Trigger Diacs
ST-36BנבדלBilateral Trigger Diacs
DB3-DB6נבדלSilicon Bidirectional Diacs
NTE6407נבדלBilateral Trigger Diodes (DIACS)
NTE6411נבדלBilateral Trigger Diodes (DIACS)
D35PנבדלBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS
D50PנבדלBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS
HTנבדלBilateral Trigger Diacs
HT-34BנבדלBilateral Trigger Diacs
HT-35נבדלBilateral Trigger Diacs
HT-36AנבדלBilateral Trigger Diacs
HT-36BנבדלBilateral Trigger Diacs
HT-5761נבדלBilateral Trigger Diacs
HT-5761AנבדלBilateral Trigger Diacs
HT-5762נבדלBilateral Trigger Diacs
D60PנבדלBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS