קטלוג חלקי אלקטרוניקה High Power

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX2320נבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPנבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321נבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPנבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322נבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPנבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324נבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPנבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325נבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326נבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPנבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327נבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPנבדלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8נבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIנבדלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic