קטלוג חלקי אלקטרוניקה MESFET

Electronic Partsקטגוריהתיאור
LMA110נבדל.5-6 MESFET Amplifier
LMA110Aנבדל.5-6 MESFET Amplifier
LMA110Bנבדל.5-8GHz MESFET Amplifier
CLY32-00נבדלHiRel C-Band GaAs Power-MESFET
CLY32-05נבדלHiRel C-Band GaAs Power-MESFET
CLY32-10נבדלHiRel C-Band GaAs Power-MESFET
NE25139U74נבדלTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,DUAL GATE,13V V(BR)DSS,30MA I(DSS),SOT-143
NE25139U73נבדלTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,DUAL GATE,13V V(BR)DSS,20MA I(DSS),SOT-143
NE25139U72נבדלTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,DUAL GATE,13V V(BR)DSS,10MA I(DSS),SOT-143
NE25139U71נבדלTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,DUAL GATE,13V V(BR)DSS,5MA I(DSS),SOT-143
MAX11014נבדלAutomatic MESFET Amplifier Drain-Current Controllers
NE72084נבדלTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,5V V(BR)DSS,MICRO-X
NE25139נבדלTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,DUAL GATE,13V V(BR)DSS,5MA I(DSS),SOT-143
NES1823P-100נבדל100W L-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MESFET
NEZ6472-15BנבדלC-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ5258-4BDנבדלC-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ4450-8BDנבדלC-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ4450-8BנבדלC-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ4450-4BDנבדלC-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ4450-4BנבדלC-BAND POWER GAAS MESFET
MAX11014BGTMנבדלAutomatic MESFET Amplifier Drain-Current Controllers
MAX11015BGTMנבדלAutomatic MESFET Amplifier Drain-Current Controllers
NEZ1011-8EנבדלKu-BAND POWER GaAs MESFET
NEZ1011-2EנבדלKu-BAND POWER GaAs MESFET
CF00506נבדלBroadband Power GaAs MESFET Chips
CF003-03נבדלCF003 SERIES GaAs PSEUDOMORPHIC HEMT MESFET CHIPS
NE76184A-TIנבדלGENERAL PURPOSE X-BAND GaAs MESFET
MGF1951A-01נבדלMedium Power Microwave MESFET
MGF1951AנבדלMedium Power Microwave MESFET
NE650103MנבדלNECS S-BAND POWER GaAs MESFET