קטלוג חלקי אלקטרוניקה MOSFETs

Electronic Partsקטגוריהתיאור
IRF7811AVנבדלN-Channel Application-Specific MOSFETs
IRF101נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF120נבדלN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF120-123נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF121נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF122נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF123נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF130נבדלN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF130-133נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF131נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF132נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF133נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF140נבדלN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF140-143נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF141נבדלN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF142נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF143נבדלN-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF150נבדלN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF150-153נבדלN-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF151נבדלN-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF152נבדלN-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF153נבדלN-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF220נבדלN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF220-223נבדלN-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF221נבדלN-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF222נבדלN-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF223נבדלN-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF230נבדלN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF230-233נבדלN-Channel Power MOSFETs, 150-200
IRF231נבדלN-Channel Power MOSFETs, 150-200