קטלוג חלקי אלקטרוניקה PHEMTs

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TC3953AנבדלSingle-Bias Prematched GaAs Power PHEMTs using package
TC3943נבדל0.5W Single-Bias and Prematched GaAs Power PHEMTs using SMT package
TC3953נבדל1 W Single-Bias GaAs Power PHEMTs prematched for 5~8 GHz
DEMO-ATF3X14-32נבדלSingle stage 2 GHz LNA demonstration board for ATF-3x143 series ultra low noise PHEMTs