קטלוג חלקי אלקטרוניקה Thyristors

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ST3230CנבדלPHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Version
MAC218A10FPנבדלISOLATED TRIACs THYRISTORS AMPERES thru VOLTS
22RIA40MנבדלMEDIUM POWER THYRISTORS
22RIA40MS90נבדלMEDIUM POWER THYRISTORS
50RIA40MנבדלMEDIUM POWER THYRISTORS
ST223CנבדלINVERTER GRADE THYRISTORS Hockey Version
ST223SנבדלINVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
BT145נבדלThyristors
BT145-500RנבדלThyristors
BT145-600RנבדלThyristors
BT145-800RנבדלThyristors
BT258U-800RנבדלThyristors logic level
TCM1030DRנבדלDUAL FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS
TCM1060DנבדלDUAL FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS
TCM1060DRנבדלDUAL FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS
TCM1060PנבדלDUAL FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS
T70RIAנבדלMEDIUM POWER PHASE CONTROL THYRISTORS
ST730נבדלPHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Version
ST730CנבדלPHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Version
BT168נבדלThyristors logic level RCD/ GFI/ LCCB applications
BT168BנבדלThyristors logic level RCD/ GFI/ LCCB applications
BT168BWנבדלThyristors logic level RCD/ GFI/ LCCB applications
BT168DנבדלThyristors logic level RCD/ GFI/ LCCB applications
BT168DWנבדלThyristors logic level RCD/ GFI/ LCCB applications
BT168EנבדלThyristors logic level RCD/ GFI/ LCCB applications
BT168EWנבדלThyristors logic level RCD/ GFI/ LCCB applications
BT168GנבדלThyristors logic level RCD/ GFI/ LCCB applications
BT168GWנבדלThyristors logic level RCD/ GFI/ LCCB applications
BT168WנבדלThyristors logic level RCD/ GFI/ LCCB applications
ST180CנבדלPHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Version