קטלוג חלקי אלקטרוניקה Triacs

Electronic Partsקטגוריהתיאור
Z0405MFנבדלTRIACS
Z0405MF0AA2נבדלTRIACS
Z0405MF1AA2נבדלTRIACS
Z0405NFנבדלTRIACS
Z0405NF0AA2נבדלTRIACS
Z0405NF1AA2נבדלTRIACS
Z0405SFנבדלTRIACS
Z0405SF0AA2נבדלTRIACS
Z0405SF1AA2נבדלTRIACS
Z00607DAנבדלSENSITIVE GATE TRIACS
Z00607DA1BA2נבדלSENSITIVE GATE TRIACS
Z00607MAנבדלSENSITIVE GATE TRIACS
Z00607MA1BA2נבדלSENSITIVE GATE TRIACS
Z0103נבדלTriacs
Z0103MAנבדלTriacs
Z0103MA1AA2נבדלTRIACS
Z0103MA2AL2נבדלTRIACS
Z0103MA5AA4נבדלTRIACS
Z0103MNנבדלTRIACS
Z0103MN1AA2נבדלTRIACS
Z0103MN2AL2נבדלTRIACS
Z0103MN5AA4נבדלTRIACS
Z0103NAנבדלTriacs
Z0103NA1AA2נבדלTRIACS
Z0103NA2AL2נבדלTRIACS
Z0103NA5AA4נבדלTRIACS
Z0103NNנבדלTriacs
Z0103NN1AA2נבדלTRIACS
Z0103NN2AL2נבדלTRIACS
Z0103NN5AA4נבדלTRIACS