קטלוג חלקי אלקטרוניקה הגבוהה הנוכחית

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX2320ניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321ניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322ניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324ניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325ניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326ניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327ניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPניהול צריכת חשמלAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8ניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIניהול צריכת חשמלHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic