קטלוג חלקי אלקטרוניקה הצתה

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ST901רכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER DARLINGTON
ST901TרכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER DARLINGTON
VB029SPרכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
BYX134GרכבHigh-voltage ignition diode
BYX134GLרכבHigh-voltage ignition diode
BYX134GPרכבHigh-voltage ignition diodes
BYX134GPSרכבHigh-voltage ignition diode
BYX135GרכבHigh-voltage ignition diode
BYX135GLרכבHigh-voltage ignition diode
VB921רכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
VB921ZVFIרכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
VB921ZVSPרכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
VB922רכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER
VB923רכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER
VB927רכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER
VB927FIרכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER
BU931רכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER DARLINGTON
BU931PרכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER DARLINGTON
BU931TרכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER DARLINGTONS
HGTP14N40F3VLרכב330mJ, 400V, N-Channel Ignition IGBT
L497D1רכבHALL EFFECT PICKUP IGNITION CONTROLLER
CS8312רכבIGBT Ignition Predriver with Dynamic Current Regulation
CS8312YD8רכבIGBT Ignition Predriver with Dynamic Current Regulation
CS8312YDR8רכבIGBT Ignition Predriver with Dynamic Current Regulation
CS8312YN8רכבIGBT Ignition Predriver with Dynamic Current Regulation
L484D1רכבMAGNETIC PICKUP IGNITION CONTROLLER
VB027BSPרכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
VB027SPרכבHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
CS291רכבIgnition Controller
CS291DW16רכבIgnition Controller