קטלוג חלקי אלקטרוניקה במהירות נמוכה מודמים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
UCC27321תקשורתSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DתקשורתSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNתקשורתSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PתקשורתSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322תקשורתSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DתקשורתSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNתקשורתSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PתקשורתSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27323תקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DתקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DGNתקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323PתקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324תקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DתקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DGNתקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324PתקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325תקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DתקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DGNתקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325PתקשורתDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
HM6264Aתקשורת8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-10תקשורת8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-12תקשורת8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-15תקשורת8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-10תקשורת8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-10Lתקשורת8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-12תקשורת8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-12Lתקשורת8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-15תקשורת8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-15Lתקשורת8192-word 8-bit High Speed CMOS Static