קטלוג חלקי אלקטרוניקה גישה לנתונים הסדר

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ADS1250תקשורת20-Bit Data Acquisition System ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1250Uתקשורת20-Bit Data Acquisition System ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
TLP206AתקשורתMEASUREMENT INSTRUMENT DATA ACQUISITION PROGRAMMABLE CONTROL
TLP2630תקשורתDegital Logic Isolation Tele.Communication Analog Data Equipment Control Microprocessor System Interface
TLP2631תקשורתISOLATED LINE RECEIVER SIMPLEX/MULTIPLEX DATA TRANSMISSON
MC68008תקשורת16-Bit Microprocessor With 8-Bit Data
AM79865תקשורתPHYSICAL DATA TRANSMITTER/PHYSICAL DATA RECEIVER
74AC11151תקשורת1-OF-8 DATA SELECTOR/MULTIPLEXER
AD522תקשורתHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522ADתקשורתHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522BתקשורתHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522BDתקשורתHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
MT8840תקשורתISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840-1תקשורתISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840AEתקשורתISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840ASתקשורתISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8950תקשורתISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8950ACתקשורתISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
1601תקשורתDual Quad Data-bus Isolators
HD74LV157AתקשורתQuad. 2-to-1 line Data Selectors Multiplexers(Noninverted Outputs)
HD74HC151תקשורתof-8-line Data Selector/Multiplexer
HD74HC152תקשורת1-of-8-line Data Selector/Multiplexer
HD74HC153תקשורתDual 4-to-1-line Data Selectors/Multiplexers
MC74HC151תקשורת8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC151Dתקשורת8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC151Nתקשורת8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC153DתקשורתDual 4-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC153NתקשורתDual 4-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC157תקשורתQuad 2-Input Data Selectors/Multiplexers
MC74HC157AתקשורתQuad 2-Input Data Selectors/Multiplexers