קטלוג חלקי אלקטרוניקה האות ממירים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TMS320C6411תקשורתFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZתקשורתFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZתקשורתFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZתקשורתFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZתקשורתFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6412תקשורתSignal Processor
TMS320C6412GDK500תקשורתSignal Processor
TMS320C6412GDK600תקשורתSignal Processor
TMS320C6412GDK720תקשורתSignal Processor
TMS320C6412GDKA500תקשורתSignal Processor
TMS320C6412GNZ500תקשורתSignal Processor
TMS320C6412GNZ600תקשורתSignal Processor
TMS320C6412GNZ720תקשורתSignal Processor
TMS320C6414תקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TתקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415תקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TתקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416תקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TתקשורתFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
BAT54CFILMתקשורתSMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
PN2907A-APתקשורתSMALL SIGNAL TRANSISTOR
BSS145תקשורתSIPMOS Small-Signal Transistor channel Enhancement mode)
BSS149תקשורתSIPMOS Small-Signal Transistor channel Depletion mode High dynamic resistance)
CXD2131QתקשורתVideo Aspect Ratio Identification Signal Encoder/Decoder
MAX1452AAEתקשורתLow-Cost Precision Sensor Signal Conditioner
M52045FPתקשורתVIDEO CHROMA SIGNAL PROCESSOR
MN6626תקשורתSignal Processing Players
MN66271תקשורתSignal Processing Players
MN662710תקשורתSignal Processing Players
MN662710RAתקשורתSignal Processing Players