קטלוג חלקי אלקטרוניקה חריץ זמן מחלף

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MSM6542-01תקשורתREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02תקשורתREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03תקשורתREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
ICM7170תקשורתMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGתקשורתMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGתקשורתMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGתקשורתMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGתקשורתMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGתקשורתMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGתקשורתMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGתקשורתMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGתקשורתMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
HN27C256FPתקשורת32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
HN27C256FP-25Tתקשורת32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
HN27C256FP-30Tתקשורת32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
M48T86תקשורתREAL TIME CLOCK
M48T86MHתקשורתREAL TIME CLOCK
M48T86PCתקשורתREAL TIME CLOCK
M48T86PC1תקשורתREAL TIME CLOCK
M48T86SHתקשורתREAL TIME CLOCK
BQ3287תקשורתReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-תקשורתReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-IתקשורתReal-Time Clock Module
BQ3287EתקשורתReal-Time Clock Module
BQ3287EAMT-תקשורתReal-Time Clock Module
BQ3287EMT-תקשורתReal-Time Clock Module
BQ3287MT-תקשורתReal-Time Clock Module
BQ3287MT-IתקשורתReal-Time Clock Module
BQ3287MT-SB2תקשורתReal-Time Clock Module
DS1305תקשורתSerial Alarm Real Time Clock