קטלוג חלקי אלקטרוניקה מודולים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CM521613תקשורתSCR/Diode POW-R-BLOK Modules Amperes/1200-1600 Volts
SP6128ABתקשורתNon-Isolated DC-DC Modules:3.0Vdc-5.5Vdc 0.9Vdc-3.3Vdc
LXM1598-01תקשורתCCFL INVERTER MODULES
P3Z7ACT700WתקשורתPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
P2Z9ABA900WתקשורתPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
PM400DAS060תקשורתUSING INTELLIGENT POWER MODULES
BGY148Aתקשורתamplifier modules
BGY148Bתקשורתamplifier modules
MP02XX280תקשורתDual Diode Modules
MP03XX280תקשורתDual Diode Modules
MP03XX440תקשורתDual Diode Modules
MP02X130תקשורתPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-16תקשורתPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-18תקשורתPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-20תקשורתPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX130תקשורתDual Diode Modules
MP03XXX130תקשורתPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175תקשורתPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-10תקשורתPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-12תקשורתPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-14תקשורתPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-16תקשורתPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX175תקשורתDual Diode Modules
MP03XXX175תקשורתPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MHW5185BתקשורתHigh Ouput Doubler 450/550 CATV Amplifier Modules
VI-RAMתקשורתRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C1תקשורתRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C2תקשורתRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E1תקשורתRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E2תקשורתRipple Attenuator Modules