קטלוג חלקי אלקטרוניקה מודם במהירות גבוהה

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX2320תקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPתקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321תקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPתקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322תקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPתקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324תקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPתקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325תקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326תקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPתקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327תקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPתקשורתAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8תקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIתקשורתHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic