קטלוג חלקי אלקטרוניקה מודמים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TLP222GתקשורתCordless Telephones Modems
TLP222G-2תקשורתCordless Telephones Modems
MAX3186תקשורת15kV ESD-Protected, EMC-Compliant, 230kbps RS-232 Serial Port Modems
MAX3186CAPתקשורת15kV ESD-Protected, EMC-Compliant, 230kbps RS-232 Serial Port Modems
MAX3186CWPתקשורת15kV ESD-Protected, EMC-Compliant, 230kbps RS-232 Serial Port Modems
MAX3186EAPתקשורת15kV ESD-Protected, EMC-Compliant, 230kbps RS-232 Serial Port Modems
MAX3186EWPתקשורת15kV ESD-Protected, EMC-Compliant, 230kbps RS-232 Serial Port Modems
TLP592GתקשורתTelecommunications Modems
CX11252תקשורתSoft Modems Complete Portfolio, Full Features, Cost
TLP4206GתקשורתTELECOMMUNICATION MODEM???AX CARDS, MODEMS MEASUREMENT INSTRUMENTATION
TLP4227G-2תקשורתTOSHIBA Photocoupler Photorelay, Telecommunication Modem???AX Cards, Modems Measurement Instrumentation
OPTO-232CתקשורתChannels Modems
OPTO-232SLתקשורתswitchable modems
OPTO-3800SתקשורתCentronics Modems Printer Interface
TLP4176GתקשורתTelecommunication Modem Cards, Modems Measurement Instrumentation
TLP4197G07תקשורתTelecommunication Modem Cards, Modems Measurement Instrumentation
TLP4597GתקשורתTelecommunication Modem Cards, Modems Measurement Instrumentation
TLP4206G07תקשורתTelecommunication Modem Cards, Modems Measurement Instrumentation
CH1786תקשורתCH1786 Family Ultra Small 2400bps Modems
TLP4227GתקשורתTOSHIBA Photocoupler Photorelay, Telecommunication Modem?AX Cards, Modems Measurement Instrumentation
TLP192GתקשורתPhotocoupler Photorelay Card Modems Boxes) Measurement Equipment
EM316T1-MתקשורתFiber Modems
EM316T1-MXתקשורתFiber Modems
EM316T1-S1תקשורתFiber Modems
EM316T1-S2תקשורתFiber Modems
EM316T1-S3תקשורתFiber Modems
EM316E1RJ-S1תקשורתFiber Modems
EM316E1RJ-S2תקשורתFiber Modems
EM316E1RJ-S3תקשורתFiber Modems
TLP4197G_07תקשורתPBX Telecommunication Modem FAX Cards, Modems In PC Measurement Instrumentation