קטלוג חלקי אלקטרוניקה מנות במהלך SONET

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MT90883תקשורתPacket Processors
MT90881תקשורתPacket Processors
MT90880תקשורתPacket Processors
MT90882תקשורתPacket Processors
CMX909BתקשורתGMSK Packet Data Modem
BCM5315תקשורת5-PORT 10/100 SWITCH WITH ON-CHIP PACKET BUFFER
BCM5317תקשורתPORT 10/100 SWITCH CHIP PACKET BUFFER
BCM5318תקשורתPORT 10/100 SWITCH WITH CHIP PACKET
PM7326תקשורתATM/PACKET TRAFFIC MANAGER SWITCH
CXG1125ERתקשורתHigh Power Antenna Switch MMIC with Integrated Control Logic Full Packet
ZL50110ZL50111ZL50114תקשורת1024 Channel T1/E1) Circuit Emulation Services over Packet Processor
AS95L2100תקשורתResilient Packet Ring Controllers?
DS3161תקשורתSingle/Dual/Triple/Quad ATM/Packet PHYs DS3/E3/STS-1
MVTX1100תקשורת9-Port Home Packet Concentrator
BCM5327MתקשורתEIGHT-PORT 10/100 SWITCH WITH ON-CHIP PACKET BUFFER
DS3182תקשורתSingle/Dual/Triple/Quad ATM/Packet PHYs with Built-In
DS3183תקשורתSingle/Dual/Triple/Quad ATM/Packet PHYs with Built-In
DS3181תקשורתSingle/Dual/Triple/Quad ATM/Packet PHYs with Built-In
HW-105CתקשורתShipped packet-tape reel(5,000pcs reel)
HW-209AתקשורתShipped packet-tape reel(5,000pcs reel)
HW-108AתקשורתShipped packet-tape reel (4000pcs reel).
LAN91C9607תקשורתNon-PCI Single-Chip Full Duplex Ethernet Controller with Magic Packet
MA28140תקשורתPacket Telecommand Decoder
PM5352תקשורתMbit/s Packet-Over-SONET/SDH Physical Layer Device
BCM532504תקשורתFIVE-PORT 10/100 SWITCH WITH ON-CHIP PACKET BUFFER
BCM5328MתקשורתEIGHT-PORT 10/100 SWITCH WITH ON-CHIP PACKET BUFFER
LAN91C96-MSתקשורתNon-PCI Single-Chip Full Duplex Ethernet Controller with Magic Packet
LAN91C96-MUתקשורתNon-PCI Single-Chip Full Duplex Ethernet Controller with Magic Packet
LAN91C96QFPתקשורתNon-PCI Single-Chip Full Duplex Ethernet Controller with Magic Packet
LAN91C96TQFPתקשורתNon-PCI Single-Chip Full Duplex Ethernet Controller with Magic Packet