קטלוג חלקי אלקטרוניקה מעבר בדים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ZL50405תקשורתManaged5-Port 10/100 Ethernet Switch
ZL50405GDCתקשורתManaged5-Port 10/100 Ethernet Switch
BA3131FSתקשורתDual operational amplifier with switch, audio inputs output
MTSS8050תקשורתSLOTTED SWITCH
H21A5תקשורתPHOTOTRANSISTOR OPTICAL INTERRUPTER SWITCH
BTS117תקשורתSmart Lowside Power Switch (Logic Level Input Input Protection Thermal Shutdown Overload protection)
TS117תקשורתMultifunction Telecom Switch
TS117LתקשורתMultifunction Telecom Switch
TS117LPתקשורתMultifunction Telecom Switch
TS117LPTRתקשורתMultifunction Telecom Switch
TS117LSתקשורתMultifunction Telecom Switch
TS117LSTRתקשורתMultifunction Telecom Switch
TS117PתקשורתMultifunction Telecom Switch
TS117PTRתקשורתMultifunction Telecom Switch
TS117SתקשורתMultifunction Telecom Switch
TS117STRתקשורתMultifunction Telecom Switch
BUX47תקשורתHIGH VOLTAGE POWER SWITCH
BTS118DתקשורתSmart Lowside Power Switch
TS118תקשורתMultifunction Telecom Switch
TS118PתקשורתMultifunction Telecom Switch
TS118PTRתקשורתMultifunction Telecom Switch
TS118SתקשורתMultifunction Telecom Switch
TS118STRתקשורתMultifunction Telecom Switch
MT8804תקשורתCMOS Analog Switch Array
MT8804AתקשורתCMOS Analog Switch Array
MT8804ACתקשורתCMOS Analog Switch Array
MT8804AEתקשורתCMOS Analog Switch Array
MT8804APתקשורתCMOS Analog Switch Array
MT8806תקשורתISO-CMOS Analog Switch Array
MT8806ACתקשורתISO-CMOS Analog Switch Array