קטלוג חלקי אלקטרוניקה מפענח

Electronic Partsקטגוריהתיאור
STI7710תקשורתSingle-chip, low-cost high definition set-top decoder
Q67106-H5157תקשורתExpanded Decoder Program Delivery Control Video Program System EPDC Decoder
Q67106-H5163תקשורתPDC-plus Decoder
Q67106-H5183תקשורתVPS-Decoder
74LS138תקשורתDecoder/Demultiplexer
DM74LS138תקשורתDecoder/Demultiplexer
DM74LS138MתקשורתDecoder/Demultiplexer
DM74LS138NתקשורתDecoder/Demultiplexer
DM74LS138SJתקשורתDecoder/Demultiplexer
SL74LS138תקשורת3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
SL74LS138Dתקשורת3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
SL74LS138Nתקשורת3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
74AC11138תקשורת3-LINE 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11138Dתקשורת3-LINE 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11138Nתקשורת3-LINE 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11138PWתקשורת3-LINE 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11139תקשורתDUAL 2-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11139DתקשורתDUAL 2-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11139NתקשורתDUAL 2-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11139PWתקשורתDUAL 2-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
ICM7224CQתקשורתDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7224-ICM7225תקשורתDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7224IPLתקשורתDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7225תקשורתDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7225CDתקשורתDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7225CQתקשורתDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7225IPLתקשורתDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7228תקשורת8-Digit, Microprocessor- Compatible, Display Decoder Driver
ICM7228AIBIתקשורת8-Digit, Microprocessor- Compatible, Display Decoder Driver
ICM7228AIJIתקשורת8-Digit, Microprocessor- Compatible, Display Decoder Driver