קטלוג חלקי אלקטרוניקה מפענח

Electronic Partsקטגוריהתיאור
SM8212BתקשורתPOCSAG Decoder Multiframe Pagers
HD3-6409-9תקשורתCMOS Manchester Encoder-Decoder
SAA7381תקשורתATAPI CD-R block decoder
MV1815תקשורתSINGLE CHIP TELETEXT DECODER LINE OPERATION
MDL2416Cתקשורת4-DIGIT, SEGMENT PLUS DECIMAL HI-REL/MILITARY ALPHANUMERIC INTELLIGENT DISPLAY WITH MEMORY/DECODER/DRIVER
SM8530BתקשורתStandard Interface Decoder
SAA2500תקשורתMPEG Audio Source Decoder
SAA2500HתקשורתMPEG Audio Source Decoder
SAA2501תקשורתDigital Audio Broadcast decoder
SAA2501HתקשורתDigital Audio Broadcast decoder
SAA2502תקשורתISO/MPEG Audio Source Decoder
SAA2502HתקשורתISO/MPEG Audio Source Decoder
SAA2503תקשורתMPEG2 audio decoder
SAA2503HTתקשורתMPEG2 audio decoder
IDT74FCT138תקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138AתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138ADתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138ADBתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138AEתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138AEBתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138ALתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138ALBתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138APתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138APBתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138ASOתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138ASOBתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138ATתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138ATDתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138ATDBתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE
IDT74FCT138ATEתקשורתFAST CMOS 1-OF-8 DECODER WITH ENABLE